Mesk

18209050_1706276409672611_3039863720464464858_o

Meşk Nedir?
Meşk arapça kökenli ve ilginç bir şekilde arapça da kullanıldığından daha fazla bizim dilimizde kullanılan, felsefi olarak ihtiva ettigi derin mana ile birçok şiir, eser ve divan da sıklıkla kullanılmış ve günümüzde hala gönle dokunan birşeyler yazılması gerektiğinde kaçınılmaz olarak kapısı çalınan bir kadim dosttur. Zira meşk denilince akla aşk gelir. Süphesiz meşk aşksız olmaz.
Meşk geleneksel musiki ve sanat iklimimizin yegane eğitim metodu ve kandili olagelmistir. Musiki meclislerinin bilhassa ‘’Meşk toplulugu’’ olarak adlandırılmasından gaye bu işin özünde meşkle yani ustadan çırağa bir devinim, benzeşme ve dinamik bir etkileşim yoluyla vücuda gelmesidir. Bir diğer kullanım sahası da ‘’Hüsnü Hat’’ olan Mesk burda yine ustanın talim ettirdiği evrak ve çırağın ustasıninkine benzetmeye calıştığı eserin karşılığıdır. Lakin meşk körü körüne bir taklitten öte, bir hal aktarımı ve icra edilen sanatın ruhunun talebenin kendi şahsiyetine üflenmesi vaziyetidir. Böylelikle geleneksel sanatlarimiz ve musikimiz sürekli bir istikamet üzere ilerleyebilmiş ve her dem kendine özgün eserleri de filizlendirebilecek bereketli halini de muhafaza etmistir.
İşte ez cümle kültürümüzün bütün eserlerini ihtiva eden bu meşk meydanı bugüne kadar sayısız eser ve sanatçıyı bize kazandırdığı gibi bugün ve yarınımıza da nice eser ve müesser kazandırma halinde.